1 Dzień Kongresu - Celebracja sakrementu pokuty i pojednania

15 maja w Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie miała miejsce wspólnotowa celebracja sakramentu pokuty i pojednania. Rozpoczęła ona obchody V Kongresu Ruchów, Bractw i Stowarzyszeń naszej archidiecezji, który przebiega pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Temu spotkaniu wiernych z miłosierdziem Bożym przewodniczył Arcybiskup Metropolita częstochowski Wacław Depo, który w swoim słowie podkreślił, jak ważne jest, abyśmy pamiętali, że Kościół, nasza Matka, czeka na nas, aby obdarować nas miłością, miłosierdziem, które przekazuje Bóg. Zaznaczał, jak ważne jest, abyśmy przystępowali do sakramentów, bo przez nie rozlewa się łaska. Sakrament Pokuty i Pojedniania oraz Eucharystii, nasza modlitwa i karmienie się Słowem Bożym, a także trwanie we wspólnocie Kościoła to wyznaczniki naszej relacji z Bogiem – akcentował Arcybiskup.

Na celebracji powitał wszystkich zebranych Grzegorz Nienartowicz – przewodniczący Rady Ruchów naszej archidiecezji, podkreślając że V Kongres trwa do niedzieli, 24 maja, i będzie wiele okazji, aby we wspólnocie Kościoła razem dziękować Bogu i stawać przed Nim na modlitwie.

(tekst dzięki AS - Radio Fiat)

 

Święta Jadwiga

swieta-jadwiga.jpg